Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10912

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170125-1155-2-331
Επιλογή ανενεργού πελάτη σε κλήσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ανενεργών πελατών στις κλήσεις.

20170213-1155-2-602
sam4s ως ταμειακή
Πιστοποιήθηκε ο μηχανισμός sam4s ως ταμειακή μηχανή.

20170314-2165-2-26
Στατιστικές αγορών - πωλήσεων
Λαμβάνονται υπόψη πλέον σωστά τα ακυρωμένα και τα ακυρωτικά παραστατικά στις στατιστικές αγορών-πωλήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170222-1155-1-778
Ημερολόγιο εργασίας
Εμφανιζόταν σφάλμα στην καταχώριση εργασίας στο ημερολόγιο εργασίας των εργαζομένων.

20170228-1155-7-862
Ειδικές συναλλαγές Προμηθευτών
Σε καταχώρηση Ειδικής συναλλαγής προμηθευτών με υποχρεωτικό πεδίο στις στήλες γραμμών, όπου γινόταν αντιγραφή από παραστατικού από προηγούμενη χρήση και συμπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου γινόταν λανθασμένη εισαγωγή χρήσης και περιόδου.

20170306-1155-7-967
Προβολή Εμβασμάτων Πελατών
Εμφανιζόταν πρόβλημα στην καταχώριση κινήσεων σε περιπτώσεις σχεδιασμένων προβολών εμβασμάτων που είχαν δηλωθεί να εμφανίζουν link πεδία του παραστατικού.

20170307-1155-7-983
Συμβάσεις
Δεν ενημερωνόταν σωστά η περιγραφή της σύμβασης που προερχόταν από αντιγραφή από προηγούμενη που είχε άλλον συναλλασσόμενο.

20170310-1155-7-1061
Σήμανση εργασιών
Σε περιπτώσεις σήμανσης εργασιών μεταβολής συναλλασσομένων με επωνυμία μεγαλύτερη των 64 χαρακτήρων εμφανιζόταν σφάλμα "String or binary data would be truncated".

20170310-1155-7-1066
Συνένωση αρχείων ΜΥΦ
Δεν υπολογίζονταν σωστά οι αξίες στο αρχείο εξόδων κατά την ενοποίηση αρχείων ΜΥΦ.

20170313-1155-1-1092
Εκτυπώσεις CRYSTAL
Εμφανιζόταν σφάλμα στις εκτυπώσεις που γινόταν χρήση Crystal reports.

20170314-1155-1-1146
Μεταβολή πωλητή σε πελάτη
Κατά τη μεταβολή πωλητή πελάτη σε εγκατάσταση που έχει δηλωθεί στις παραμέτρους πελατών να συγχρονίζονται με άλλες εταιρείες εμφανιζόταν σφάλμα "Πρόσωπα: ... field 'company' not found".

20170315-1155-7-1158
Έντυπο προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός αμοιβών που υπόκεινται σε χαρτόσημο στην Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: