Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11035

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171127-1155-7-5147
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα σε προγενέστερη ημερομηνία από την σημερινή
Προστέθηκε στις εκτυπώσεις των ενηλικιωμένων υπολοίπων συναλλασσόμενων το flag ''Εκκρεμή βάσει ημερομηνίας αναφοράς'', όπου με την επιλογή ΄΄ΝΑΙ'' αποτυπώνει τα εκκρεμή αξιόγραφα βάσει της ημερομηνίας αναφοράς.

20180215-1155-7-1094
Cash flow
Εφόσον σε παραστατικό πώλησης γίνει διακανονισμός με αξιόγραφο, στην Ταμειακή ροή γίνεται πρόβλεψη για την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.

20180223-1155-7-1267
Sam4s ζυγιζόμενα
Στις ταμειακές μηχανές SAMSUNG SAM4S NR-320 και SAMSUNG SAM4S ER-420EJ υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα χρήσης barcode EAN-13 (21-24 για αξιακό και 25-29 για ζυγιζόμενο).

20180309-1155-2-1631
Αντιγραφή χρήστη
Κατά την αντιγραφή χρήστη με Copy From Buffer, αντιγράφονται στο νέο χρήστη οι Ελεγχόμενες εταιρείες, τα Δικαιώματα σειρών ανά υποκατάστημα, οι Προτεινόμενες σειρές, ενώ γίνονται exclude τα Έγγραφα / Παρατηρήσεις.

20180318-1155-2-1808
Κλείσιμο συνάντησης από οποιοδήποτε συμμετέχοντα
Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους του CRM η "Μεταβολή ενεργειών" όπου με την επιλογή ''Και από τις ενέργειες των συμμετεχόντων'' δίνεται δυνατότητα μεταβολής συνάντησης και από τους συμμετέχοντες.

20180403-1155-2-2159
Αναλυτικό Ισοζύγιο Πελατών
Στο Αναλυτικά ισοζύγια συλλασσόμενων, προστέθηκε φίλτρο ''Εταιρείες''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180124-1155-1-502
Αναζήτηση με χαρακτήρα @
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση είδους με χαρακτήρα ''@''

20180319-1155-1-1845
Δικαίωμα επιλογής default ευρετηρίων
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε το δικαίωμα επιλογής ευρετηρίων που ορίζεται στις κεντρικές λειτουργίες του χρήστη.

20180320-1155-1-1862
Κλήσεις CRM - ανενεργοί πελάτες
Με αφαίρεση του ",Α)" στον editor του Συναλλασσομένου επιστρέφει και ενεργούς πελάτες

20180327-1155-1-2017
Advanced φόρμα με background
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εσωτερική φόρμα Advanced με εικόνα background.

20180329-1155-1-2068
Σχεδιασμός προβολής ειδών
Σε σχεδιασμό προβολής ειδών, κατά την επιλογή ''Σχετικό'' στην ''Εγγυοδοσία \ παρελκόμενα'', εμφάνιζε μήνυμα σφάλματος.

20180330-1155-7-2118
Κατάσταση Λογιστικής (Balance Sheet)
Στη κατάσταση λογιστικής (Balance sheet) δεν συμφωνούσαν τα σύνολα των αθροιστών με τα αποτελέσματα προ τόκων & φόρων.

20180405-1155-7-2210
Περιγραφή χρηματικού σε εμβάσματα πελατών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, κατά την καταχώρηση εμβάσματος σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χρηματικού λογαριασμού.

20180411-1155-7-2236
Υπολογισμός αποσβέσεων παγίων
Σε client /server & Azure εγκαταστάσεις, δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα κατά την ''εκτέλεση'' αποσβέσεων, σε περίπτωση που κάποιος λογαριασμός δεν είχε συμπληρωθεί βάσει παραμετροποίησης.

20180412-1155-1-2271
Νέα παρτίδα σε παραγωγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή του πεδίου ''κωδικός νέας παρτίδας'' (μέσω σχεδιασμού προβολής) σε παραστατικά παραγωγής.

20180420-1155-7-2458
On/Off - αριθμήσεις
Σε εγκαταστάσεις Offline, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν προτεινόταν ο σωστός αριθμός παραστατικού.

20180423-1155-1-2468
Σφάλμα κατά την αναζήτηση - νέο UI
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε σωστά η αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση σε selectors.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11034

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161107-1155-7-3667
ΗΦΑΙΣΤΟΣ για πρατήρια υγρών καυσίμων
Προστέθηκε στην εργασία ''Παραγωγή αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ'' σχετικό flag ''Ακυρωμένα - ακυρωτικά'' για την συμμετοχή τους ή μη στο αρχείο.

20170829-1155-2-3681
Αυτόματη δημιουργία σειρών παραστατικών
Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας σειρών υποκαταστημάτων. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο menu παραμέτρων / εταιρείες / με όνομα ''Αντιγραφή σειρών σε υποκαταστήματα'' (COPYSERIES).

20180116-1155-2-302
Συναλλακτική κίνηση έργων
Στη συναλλακτική κίνηση των έργων, εμφανίζονται και κινήσεις από την ενότητα των παραστατικών αποθήκης.

20180216-1155-7-1141
Πλάτος της στήλης «Υποκ. συν/μένου»
Προσαρμόστηκε το πλάτος της στήλης ''υποκατάστημα συναλλασσόμενου'' στις κινήσεις συναλλασσόμενων.

20180313-1155-2-1673
Ταμειακή Ροή
Στην Ταμειακή ροή δημιουργήθηκε νέα καρτέλα ''Αξιόγραφα'' με αποτύπωση εισπρακτέων - πληρωτέων και τράπεζα.

20180320-1155-7-1875
Input επιλογέα ειδών στα παραστατικά αποθήκης
Προστέθηκε στην ενότητα των παραστατικών αποθήκης, το κουμπί ''input'' κατά το άνοιγμα του επιλογέα.

20180403-1155-2-2160
Κατάσταση Ελεγχου Αναλυτικη [Πωλήσεις]
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση Ελέγχου Αναλυτική'' από την ενότητα των πωλήσεων, προστέθηκε το ΑΦΜ του πελάτη.

20180411-1155-2-2255
Συμψηφισμοί προμηθευτών σε φίλτρο εκτύπωσης
Προστέθηκε στο φίλτρο ''τύποι'' της εκτύπωσης ''Καρτέλες σε νόμισμα συν/γής'' οι τύποι Συμψηφισμού Προμηθευτών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171218-1155-7-5530
Τοπικό πεδίο με λειτουργία "Υπολογ.γραμμής+συνόλων"
Για να παίξει σωστά το τοπικό πεδίο με λειτουργία "Υπολογ.γραμμής+συνόλων" στο pivot grid, θα πρέπει τα πεδία που συμμετέχουν στον υπολογισμό να υπάρχουν στο pivot στην data περιοχή.

20171220-1155-7-5608
Advanced φόρμα εκτύπωσης και Rich Text Object
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced, σε ''Text Rich object'', δεν εκτυπώνονταν όλα τα πεδία του κειμένου.

20180111-1155-2-242
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών/πωλήσεων
Φιλτράρονται σωστά πλέον οι Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών / πωλήσεων στις σχετικές εργασίες είδους.

20180212-1155-7-988
Import δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών
Στο νέο UI δεν εμφανίζονταν τα import στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών.

20180212-1155-7-994
Οριζόμενος πίνακας
Στο νέο UI κατά τη δημιουργία οριζόμενου πίνακα προβολών όπου η sql εντολή είχε μεγάλο μήκος, δεν εμφανιζόταν όλο το query.

20180216-1155-7-1128
Import Excel σε δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών - NUI
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονταν τα δεδομένα κατά το excel import στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών.

20180222-1155-1-1236
Κινησεις έργου (γραμμές)
Στις κινήσεις των εργών (γραμμές), προστέθηκε σχετικό flag ''Έξοδα που δεν επιβαρύνουν γραμμές'' για τη συμμετοχή των εξόδων ή όχι.

20180222-1155-1-1244
Νέα εγγραφή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την δημιουργία νέου παραστατικού, ο κέρσορας πήγαινε στην ημερομηνία και όχι στη σειρά.

20180302-1155-1-1435
Αποστολή αρχειών XML μέσω CHROME
Όταν ήταν προεπιλεγμένος ο CHROME από τις παραμέτρους για την υποβολή εντύπων, δεν δηλώνονταν σωστά οι κωδικοί εισόδου στην εκάστοτε σελίδα και εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος check your internet connection.

20180305-1155-7-1488
Καταχώριση παραστατικού
Στο νέο UI, κατά τη δημιουργία / μεταβολή παραστατικού, σε περίπτωση που γινόταν αλλαγή του ευρετηρίου, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα καταχώρησης της υπάρχουσας εγγραφής.

20180306-1155-1-1535
Paste from clipboard σε τιμολ πολιτικές
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν paste from clipboard σε grid, με επιλεγμένη τη παράμετρο ''enable paste from clipboard'' στις ρυθμίσεις.

20180308-1155-1-1602
Παραμετροποίηση μηχανής καρτών
Στο νέο UI δεν εμφανιζόταν σωστά η οθόνη παραμετροποίησης των μηχανών καρτών.

20180308-1155-7-1595
Εκπτώσεις σε τελευταία τιμή αγοράς
Δεν εφαρμόζεται εκ νέου έκπτωση σε παραστατικά αγοράς, όταν τα προηγούμενα παραστατικά αγοράς είχαν έκπτωση και είχαν δηλωθεί να ενημερώνουν με την ανηγμένη τιμή αγοράς.

20180309-1155-1-1612
Αλλαγή είδους σε παραστατικό από μετασχηματισμό
Παρόλο που είχε δηλωθεί ''Απαγόρευση'' στην ''Αλλαγή είδους σε παραστατικό από μετασχηματισμό'' στον τύπο παραστατικού, δεν εφαρμοζόταν η σχετική απαγόρευση.

20180309-1156-7-40
Υπενθυμίσεις και ανοιχτές καρτέλες στην έναρξη
Στο Series 5 UI κατά την είσοδο στην εφαρμογή με επιλεγμένη την επιλογή ''Popup Υπενθυμίσεων'' έπρεπε πρώτα να κλείσουν οι ενεργές καρτέλες και μετά το παράθυρο υπενθυμίσεων.

20180312-1156-7-41
Συνάρτηση X.FOCUSFIELD
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε ορθά η συνάρτηση X.FOCUSFIELD.

20180313-1155-1-1671
Active Browser
Στο νέο UI κατά την εκτύπωση ενός ευρετηρίου, δεν φίλτραρε σωστά τα αποτελέσματα μέσω active browser

20180314-1155-1-1732
Απαγόρευση σε alert
Διορθώθηκε η εσφαλμένη διατήρηση μη αποδεκτής τιμής σε συνθήκη απαγόρευσης alert.

20180315-1155-7-1756
Χαρακτηριστικά με S/N
Σε είδους που παρακολουθείται σε Χρώμα / μέγεθος και Serial numbers, κατά την συμπλήρωση των S/N δεν έκλεινε το παράθυρο εισαγωγής των S/N.

20180321-1155-1-1888
Συνάρτηση FItemCDimReserved
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση FItemCDimReserved.

20180321-1155-1-1906
Κόμα σε εγγραφή μενού
Στο Series 5 UI δεν επιτρέπεται η χρήση '','' σε εργασία στο Menu.

20180322-1155-1-1927
Πίνακας στην μνήμη
Διορθώθηκε η εσφαλμένη εμφάνιση του primary κλειδιού, σε περίπτωση που δεν ήταν στα πεδία επιλογέα.

20180323-1155-1-1958
Αντιγραφή παραστατικού σύνθεσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το Copy from buffer παραστατικού σύνθεσης, χωρίς set είδους.

20180326-1155-1-1981
Alert με αποστολή μηνύματος σε οθόνη χρήστη
Δεν λειτουργούσε η αποστολή μηνύματος σε οθόνη χρήστη μέσω alert.

20180326-1155-1-1994
Μήνας σε έντυπο ΦΠΑ
Κατά τον υπολογισμό εντύπου ΦΠΑ, σε περίπτωση που η πρώτη χρήση της εταιρείας δεν ήταν 12μηνη, δεν αποτυπωνόταν σωστά η φορολογική περίοδος.

20180328-1155-7-2036
Αποστολή E-mail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή e-mail με υπόδειγμα.

20180402-1155-1-2139
Αναζήτηση με active browser
Στο νέο UI βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης μέσω active brower.

20180402-1155-1-2141
Προσθήκη κοστολογικού στοιχείου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα παραστατικά παραγωγής, κατά την προσθήκη κοστολογικών στοιχείων.

20180402-1155-1-2147
Ομάδα Συν/νου στην Στατιστική Αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης, δεν εμφανίζονταν σωστά η στήλη ''ομάδα συναλλασσόμενου''.

20180402-1155-7-2150
Οικονομικά στοιχεία Παρτίδων
Στα οικονομικά στοιχεία παρτίδων, δεν εμφανιζόταν η login χρήση.

20180403-1155-7-2151
Υποβολή εντύπων με firefox ή chrome
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή εντύπων στο taxis με προεπιλεγμένους browser Chrome & Firefox.

20180403-1155-7-2175
Δεκαδικά στο πεδίο DISCPRC στον πίνακα MTRTRN
Στην καταχώριση παραστατικού με έκπτωση γραμμής, στον πίνακα MTRTRN καταχωρούνταν πολλά δεκαδικά την τιμή του πεδίου έκπτωση.

20180404-1155-7-2201
Ελεύθερη εκτύπωση advanced με script σε event
Δεν αποθηκευόταν το script σε ελεύθερη εκτύπωση εσωτερική advanced.

20180405-1155-1-2214
Bιβλίο κοστολόγησης παραγωγής σε εταιρεία ομάδας
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, το ''Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'', δεν εμφάνιζε αποτελέσματα σε εταιρείες πέραν της κύριας.

20180411-1155-1-2251
Μήνυμα μέγιστης έκπτωσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν λάθος υπέρβαση μέγιστης έκπτωσης σε παραστατικά.

20180411-1155-7-2242
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο ιστορικό μετασχηματισμών, στο διάγραμμα, εμφανίζεται και η επωνυμία συναλλασσόμενου.

20180411-1155-7-2250
Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ.
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ολοκληρωνόταν ο έλεγχος Α.Φ.Μ, μέσω της εργασίας ''Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ''.

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11033

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180109-1155-7-184
AsciiImport σε Azure
Υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα να γίνει ascii import σε περιβάλλον client server & azure.

20180305-1155-1-1487
button Συνέχεια στο CRM
Στις παραμέτρους ''ανά χρήστη'' στην ενότητα του CRM, προστέθηκε το flag ''Μόνο από παραμέτρους'' που αφορά τη συνέχεια ενεργειών συγκεκριμένων σειρών που θα οριστούν στο grid.

20180305-1155-7-1486
Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο μισθοδοσίας
Προστέθηκε η εκτύπωση "Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο" στις εκτυπώσεις μισθοδοσίας.

20180316-1155-2-1781
Ιστορικό πωλήσεων
Στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων ειδών, είναι προεπιλεγμένη η τιμή "Ναι" για προσφορές-παραγγελίες.

20180321-1155-7-1881
Read state πεδίου
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στο Setproperty όπου μπορεί ν' αλλάξει το read state του πεδίου. Η σύνταξη είναι η εξής:
SetProperty(XModule,'FIELD','SALDOC.CCCFXDINOS','READONLY','TRUE').


20180326-1155-1-1973
Φίλτρο σε Selector Αξιογράφων
Στο νέο UI πραγματοποιείται πλέον αναζήτηση αξιογράφου σε παραστατικά, βάσει ποσού.

20180326-1155-1-1980
Active browser
Στο νέο UI προστέθηκε στις Γενικές παραμέτρους η ''Διατήρηση φίλτρων active browser''.

20180326-1155-7-1988
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο ιστορικό μετασχηματισμών, προστέθηκε η περιγραφή του συναλλασσόμενου.

20180328-1155-7-2056
Παραστατικά Παραγωγής και θέσεις/ράφια
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης στήλης θέσης αποθήκευσης στα παραστατικά παραγωγής

20180403-1155-2-2169
Προτεινόμενοι χώροι αποθήκευσης για παραστατικά παραγωγής
Στους προτεινόμενους χώρους και θέσεις αποθήκευσης των ειδών, προστέθηκε η ενότητα των παραστατικών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170925-1155-7-4089
Παραγγελίες ελλείψεων ειδών με χαρακτηριστικά
Η εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, δεν φίλτραρε τον προμηθευτή που είχε επιλεχθεί στα φίλτρα.

20171208-1155-7-5377
Αποτελέσματα προυπολογισμού πωλήσεων
Στα αποτελέσματα προϋπολογισμών δεν αποτυπωνόταν η πραγματική αξία.

20180119-1155-1-389
Import αγορών
Διορθώθηκε σφάλμα σε excel import με ταυτόχρονη εισαγωγή εξόδων.

20180122-1155-1-422
Κλείδωμα πεδίου και Hyperlink
Στον S1 Designer, σε custom object με πεδίο το οποίο ήταν readonly, δεν μπορούσε να επιλεχθεί το hyperlink.

20180201-1155-7-722
Αποθηκευτικός χώρος γραμμής σε σενάριο
Κατά την εκτέλεση σεναρίου ροής, σε παραστατικά με διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο γραμμής, μεταφέρεται πλέον ο χώρος της γραμμής.

20180213-1155-1-1030
Σήμανση εργασιών - Διαγραφή εταιρείας
Καταγράφεται πλέον η διαγραφή εταιρείας στον ''έλεγχο εργασιών''.

20180221-1155-1-1208
Ευκαιρία πώλησης - Νέο UI
Στο νέο UI, μεγάλωσε ο κωδικός πελάτη σε καταχώρηση ευκαιρίας πώλησης.

20180227-1155-7-1322
paste from clipboard
Δεν λειτουργούσε σωστά το paste from clipboard σε γραμμές παραστατικού με είδη και παρτίδες.

20180228-1155-1-1374
Παραστατικά εσόδων εξόδων
Στα παραστατικά εσόδων / εξόδων, στο νέο UI στον selector των λογαριασμών, δεν εμφανιζόταν το button ''από πρότυπη''.

20180315-1155-7-1739
Εκτύπωση στατιστικής αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ομαδοποιημένης στατιστικής αποθήκης σε pdf ή φυσικό εκτυπωτή.

20180316-1155-7-1773
Client import
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση import script με client import.

20180320-1155-7-1876
Παρτίδες και ημ/νία ανάλωσης
Σε περίπτωση που είχε οριστεί σε τύπο παραστατικού, FIFO (αυτόματη) στην επιλογή παρτίδων και ανάλωση βάσει ημερομηνίας λήξης στις γενικές παραμέτρους, προτεινόταν λάθος παρτίδα.

20180321-1155-1-1903
Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5
Στον Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5, δεν εμφανιζόταν κίνηση που είχε πραγματοποιηθεί από συναλλασσόμενου τρίτης χώρας, με υποκατάστημα Ευρωπαϊκής ένωσης.

20180323-1155-7-1946
Φάκελος αρχείων ΜΥΦ
Στο νέο UI κατά τη δημιουργία νέου φακέλου, στην υποβολή στοιχείων ΜΥΦ, στον κατάλογο αποθήκευσης δεν προτεινόταν το \ (slash) μεταξύ παλιότερου και νέου φακέλου.

20180326-1155-7-1968
Υπηρεσίες->Φάκελοι: Αποστολή σε Πελάτη
Δεν ενημερωνόταν σωστά το ΦΠΑ σε παραστατικά που δημιουργούνται από φακέλους υπηρεσιών, κατά την επιλογή αποστολής σε πελάτη.

20180326-1156-7-44
Ανάλυση χαρακτηριστικών
Σε είδη που έχουν μόνο ένα χαρακτηριστικό, κατά την επιλογή του είδους σε παραστατικά και εφόσον επιλεχθεί η ''ανάλυση'', δεν εμφανιζόταν η επιλογή ΟΚ.

20180327-1155-1-2004
Βιβλίο αποθήκης (ομιλικό σχήμα)
Σε ομάδες εταιρειών, στο βιβλίο αποθήκης, με φίλτρο τον λογαριασμό αποθεμάτων, δεν γινόταν σωστή επιλογή των λογαριασμών της εταιρείας εισόδου, αλλά της κύριας.

20180328-1155-1-2039
Ιστορικό αγορών/πωλήσεων υπηρεσιών σε νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο ιστορικό αγορών & πωλήσεων υπηρεσιών.

20180328-1155-1-2065
Σειρά φακέλου υπηρεσιών από hyperlink
Δεν εμφανιζόταν σωστά ή σειρά φακέλου που είχε συνδεθεί σε σειρά πώλησης.

20180329-1155-1-2066
Ανάλυση υπολοίπου σε είδη με χαρακτηριστικά
Σε είδη με ένα μόνο χαρακτηριστικό, κατά την επιλογή του είδους σε γραμμές παραστατικού και εφόσον είχε επιλεχθεί η ανάλυση, δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά (υπόλοιπο, πλασματικό, διαθέσιμο, δεσμευμένα πελάτη).

20180329-1155-1-2100
Αρχείο αμοιβών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία αρχείου αμοιβών.

20180330-1155-7-2109
SetProperty
Δεν λειτουργούσε σωστά η function SETPROPERTY για αλλαγή caption πεδίου, πχ x=SetProperty(XModule,'FIELD','CCCFXUSERDATA.NAME','CAPTION','Test').

20180402-1155-1-2136
Doc editor
Εσωτερική ενημέρωση:
Διορθώθηκαν σφάλματα στον Doc editor κατά την είσοδο ή κατά την επιλογή fields.


20180403-1155-1-2155
Επικουρικά ταμεία - Υπολογισμός αρχείου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον υπολογισμό αρχείου επικουρικών ταμείων.

20180404-1155-7-2191
Είδη->Υπόλοιπα ανά εταιρεία
Στα ''Υπόλοιπα ανά εταιρεία'', από τις σχετικές εργασίες των ειδών, κατά την επιλογή «Υπόλοιπα ανά χώρο», δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χώρου.

20180411-1155-1-2258
Yπολογισμός αναδρομικών εισφορών
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό των αναδρομικών εισφορών λόγω λανθασμένου υπολογισμού στην ανάλυση των εισφορών ανά αποδοχή της κανονικής περιόδου.

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11031

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150102-1155-1-5
Ενημέρωση ΜΥΦ από Έσοδα-Έξοδα
Μπορούν και μεταβάλλονται πλέον τα στοιχεία ΜΥΦ, παραστατικών εσόδων ή εξόδων τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω γέφυρας.

20180130-1155-2-662
Ζ φορολογικού μηχανισμού Β από outprocess
Προστέθηκε δυνατότητα έκδοσης Ζ για φορολογικό μηχανισμό τύπου β από outprocess.

20180312-1155-7-1640
Ταξινόμηση γραμμών εντολών παραγωγής
Στις γραμμές εντολών παραγωγής η ταξινόμηση δεν γίνεται πλέον βάσει κωδικού είδους.

20180315-1155-7-1754
Νέα φίλτρα σε στατιστικές εκτυπώσεις
Στις στατιστικές εκτυπώσεις αγορών / πωλήσεων, προστέθηκαν η εμπορική & η λογιστική κατηγορία του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130311-1155-1-1172
Ακύρωση άρθρων αναμόρφωσης
Πραγματοποιείται πλέον ''ακύρωση άρθρων αναμόρφωσης'', εάν έχει επιλεχθεί ''αυτόματη αναμόρφωση'' στις παραμέτρους της λογιστικής.

20170328-1155-7-1347
39B - Ενταγμένη είσπραξη-πληρωμή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν υπό προϋποθέσεις κατά την συμπλήρωση του πεδίου '' Άρθρο 39β Φ.Π.Α'' σε άρθρα λογιστικής.

20171026-1155-7-4630
Χρήση BARCODE και είδη εγγυοδοσίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή είδους εγγυοδοσίας σε παραστατικό πώλησης με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Χρήση BarCode''.

20171027-1155-1-4665
Redirection πεδίων Σύμβασης
Στη προβολή των Συμβάσεων τα πεδία Συναλλασσόμενος Τιμολόγησης και Υποκατάστημα Τιμολόγησης έκαναν λάθος Redirection.

20171222-1155-7-5645
Φίλτρα - εξαίρεση - ομαδοποίηση
Διορθώθηκε στα ευρετήρια η δυνατότητα ''Φίλτρο, Φίλτρο Εξαίρεσης, Ομαδοποίηση''.

20180105-1155-1-128
Collation σε κείμενα παραστατικών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν λάθος το collation σε κείμενα παραστατικών.

20180105-1155-7-145
Αποτελέσματα πιστωτικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Αποτελέσματα πιστωτικών'' κατά το refresh ευρετηρίου.

20180115-1155-1-273
Παρτίδες - Τρόπος Ανάλωσης από χρήστη
Σε παραστατικό πώλησης με παρτίδες και τρόπο ανάλωσης ''από χρήστη'' και "πλασματικό > 0" δεν εμφάνιζε τις διαθέσιμες παρτίδες.

20180117-1155-1-344
Καταχώριση Δωροεπιταγής
Κατά την καταχώρηση νέας δωροεπιταγής, δεν γινόταν έλεγχος των υποχρεωτικών πεδίων.

20180129-1155-7-606
Εκπτώσεις στη στατιστική πωλήσεων
Στη στατιστική πωλήσεων δεν εμφανίζονταν σωστά τα ποσοστά εκπτώσεων γραμμών όταν υπήρχαν και εκπτώσεις συνόλων.

20180131-1155-7-683
X.WARNING
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την κλήση της X.WARNING με παράμετρο αριθμητικό πεδίο.

20180201-1155-1-734
Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου σταματούσε η διαδικασία στην συμπλήρωση κωδικών και εμφάνιζε σφάλμα.

20180207-1155-7-887
Φίλτρο σε ετικέτα advanced
Σε φόρμα εκτύπωσης <ετικέτα advanced> δεν λάμβανε υπόψιν φίλτρο που είχε οριστεί στην κύρια band.

20180214-1155-7-1061
Συναρτήσεις πελατών
Διορθώθηκε σε σχεδιασμό ευρετηρίου η ''εκτέλεση'' των εντολών (CusNetTurnover, CusChequeBalanceDate, CusBalance) ως SQL εντολή.

20180223-1155-1-1276
Προηγούμενο υπόλοιπο Πελάτη στη φόρμα
Σε ομίλους εταιρειών, κατά την εκτύπωση παραστατικού, δεν ενημερωνόταν σωστά το ''προηγούμενο υπόλοιπο πελάτη''.

20180227-1155-7-1338
Αντιστοιχίσεις παραστατικών
Κατά την αντιστοίχιση παραστατικών με την εντολή X.CALLPUBLISHED('ProgLibIntf.ModuleCommand', X.MODULE, 1035,'...') δεν γινόταν σωστή αντιστοίχιση παραστατικών.

20180301-1155-1-1409
Ανενεργό χαρακτηριστικό
Δεν εμφανίζονται πλέον τα ανενεργά (απ' τον πίνακα των χαρακτηριστικών) χαρακτηριστικά των ειδών σε εκτυπώσεις.

20180309-1155-7-1625
Import script
Δεν εκτελούνταν import script από windows scheduler.

20180316-1155-7-1775
Ακύρωση FIFO αντιστοιχίσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας <Ακύρωση Fifo αντιστοίχιση>.

20180316-1155-7-1778
Αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση ''Αντιστοιχισθέντα παραστατικά'', που εμφανιζόταν εφόσον είχε προστεθεί στήλη με το υπόλοιπο πελάτη.

20180319-1155-1-1827
Α.Χ. παρ/κού παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής συμπληρώνεται πλέον ο Α.Χ της προδιαγραφής εφόσον υπάρχει.

20180319-1155-7-1815
Ισοζύγιο χαρακτηριστικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις εκτυπώσεις Ισοζύγιο & καρτέλες χαρακτηριστικών.

20180320-1155-1-1859
Παραστατικά αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις στο άνοιγμα κάποιου object.

20180321-1155-1-1892
Μεταβολή δεδομένων περιόδου - Ομάδες εταιρειών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Μεταβολή δεδομένων περιόδου'', προτεινόταν ως περίοδος μεταβολής η περίοδος της login εταιρείας.

20180322-1155-7-1929
Nέο UI - Καρτέλα Αξιογράφων
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI, στις καρτέλες αξιογράφων, που εμφανιζόταν όταν γινόταν επιλογή ''εκτύπωση κατά''.

20180323-1155-1-1952
Αρχεία XML ΥΕΚΑ
Διορθώθηκε το μήκος του πεδίου [Ημερομηνία] στις εργασίες των αρχείων XML ΥΕΚΑ.

20180326-1155-1-1993
Αρχείο πληρωμών SEPA (ISO 20022)
Στην εργασία δημιουργίας XML αρχείου SEPA, το πεδίο Α/Α έχει προτεινόμενη τιμή 001.

20180326-1155-7-1991
REST Interface
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε το REST interface.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11030

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170524-1155-7-2317
Μαζικός μετασχηματισμός και αρχειοθέτηση
Εφαρμόζεται πλέον αυτόματη αρχειοθέτηση στα παραστατικά που δημιουργούνται μέσω της εργασίας ''εκτέλεση μετασχηματισμών''.

20180129-1155-7-629
Εισαγωγή από excel στο νέο interface
Στο νέο UI δόθηκε δυνατότητα excel import σε πίνακες, πχ. ο κατασκευαστής & η μάρκα των εδών.

20180205-1155-7-810
Ανάλυση ΧΜ σε ΜΜ2
Δόθηκε δυνατότητα στις γραμμές των παραστατικών, σε είδη που παρακολουθούνται σε χρώμα / μέγεθος, να γίνεται ''ανάλυση'' της ποσότητας 2, επιλέγοντας το σχετικό flag.

20180205-1155-7-827
Κλείδωμα χρήσης
Σε περίπτωση που η χρήση είναι κλειδωμένη και δεν υπάρχουν κλειδώματα ημερομηνιών, δεν επιτρέπεται πλέον διαγραφή παραστατικών.

20180214-1155-2-1068
Αναζήτηση σε active browser
Δόθηκε δυνατότητα αναζήτησης στο νέο UI με active browser και στα πινακοποιημένα δεδομένα που εμφανίζονται σε ευρετήριο, όπως η εμπορική κατηγορία.

20180301-1155-7-1406
Ιστορικό μετασχηματισμών
Προστέθηκε στις γραμμές του Ιστορικού μετασχηματισμών, το πεδίο ''μετασχηματισμός''.

20180305-1155-2-1471
Παραστατικά αποθήκης
Στα παραστατικά αποθήκης δόθηκε δυνατότητα μετασχηματισμού γραμμών.

20180306-1155-7-1516
Εγγυήσεις - Διαγραφή παραστατικού
Κατά τη διαγραφή παραστατικού, το οποίο έχει δημιουργήσει εγγύηση, διαγράφεται αυτόματα και η εγγύηση.

20180307-1155-2-1551
Σύνθεση set σε σειρά
Εφόσον στη σειρά παραστατικού έχει τεθεί στη σύνθεση ''με ερώτηση (ΝΑΙ)'' εμφανίζεται μήνυμα δημιουργίας παραστατικού σύνθεσης, όταν υπάρχει set στις γραμμές.

20180313-1155-2-1683
Εκκρεμείς παραγγελίες
Προστέθηκε η ημερομηνία παράδοσης στις ''εκκρεμείς παραγγελίες'' των ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20180313-1155-7-1688
Αιτιολογία παραστατικών σύνθεσης
Μεταφέρονται οι αιτιολογίες του παραστατικού (COMMENTS,COMMENTS1) στο παραστατικό σύνθεσης που δημιουργείται.

20180316-1155-2-1802
Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών - Προσθήκη Νόμου
Στο Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών , στις εγγραφές με κωδικό 37 (Αποζημίωση απόλυσης) , εμφανίζεται πλέον και ο νόμος (Αρθρο 15/4172) στις παρατήρησεις όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1045/2018 για τις αυτοτελώς φορολογούμενες αποδοχές.

20180316-1155-2-1807
Χρόνος εμφάνισης hint σε ιστορικό ενεργειών
Αυξηθηκε ο χρόνος των hints από 2,5 sec σε 5 sec στο νέο UI.Στο παλιό UI τα hints παραμένουν όσο το mouse είναι πάνω στην ενέργεια.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180123-1155-1-482
Εμφάνιση εκτυπώσεων
Στο νέο UI σε wide οθόνη με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Mega menu'', οι διαθέσιμες εκτυπώσεις εμφανίζονταν με λάθος σειρά.

20180129-1155-1-600
Εξαγωγή σε cst - Ελεύθερες εκτυπώσεις
Στο νέο UI δεν γινόταν εξαγωγή cst από τις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20180129-1155-1-609
Συγχρονισμός βάσης
Στο νέο UI στο παράθυρο συγχρονισμού μίας βάσης (κατά το Login), στην επιλογή ''Λεπτομέρειες'' δεν εμφανίζονταν όλα τα δεδομένα.

20180202-1155-1-767
Αποθήκευση Advanced Report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση ελεύθερης εκτύπωσης τύπου advanced.

20180205-1155-1-848
Νέο UI - Editor σε πεδίο
Στο νέο UI, σε σχεδιασμό ευρετηρίου, δεν αποθηκευόταν αλλαγή στον editor πεδίου.

20180208-1155-7-910
Τιμή σε χρώμα-μέγεθος κατά τον μετασχηματισμό
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών τα οποία είχαν είδη με χρώμα / μέγεθος και είχε αλλαχθεί η τιμή στο αρχικό παραστατικό, στο μετασχηματισμένο, εμφάνιζε λάθος τιμή.

20180214-1155-7-1082
Προσθήκη στο μενού από το custom administration
Στο νέο UI κατά την προσθήκη στο menu ενός Reports browser απ' τον custom administration, εμφανιζόταν ως FORM αντί LIST.

20180216-1156-7-31
Προεπισκόπηση Dashboard
Διορθώθηκε η προεπισκόπηση στα dashboards της Γενικής λογιστικής.

20180223-1155-1-1254
Nέο UI - Default selector
Στο νέο UI εμφανίζονταν οι ανενεργές στήλες που είχαν δηλωθεί σε default selector.

20180223-1155-1-1255
Nέο UI Default Selector
Στο νέο UI σε default selector, με στήλες οι οποίες είχαν ως λεκτικό περισσότερες της μίας λέξης, δεν εμφανίζονταν σωστά η αποτύπωση τους στον selector των γραμμών παραστατικού.

20180226-1155-1-1300
Εισαγωγή παρτίδων από αγορές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό αγοράς, κατά την εισαγωγή ειδών με παρτίδες, με μάσκα κωδικού.

20180228-1155-7-1351
Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Διορθώθηκε σφάλμα σε γέφυρα λογιστικής με είδος όπου στον τύπο του έχει τιμή «Τέλος Πλαστικής Σακούλας» και Έξοδο που επιβαρύνει τις γραμμές.

20180302-1155-1-1437
Προβολή πωλήσεων
Στη default προβολή πωλήσεων, δεν εμφανίζονταν η αιτιολογία 2 και ο λογαριασμός λογιστικής.

20180305-1155-7-1475
Νέο Interface - φίλτρα ευρετηρίου
Στο νέο UI δόθηκε δυνατότητα εναλλαγής αποτελεσμάτων και φίλτρων ευρετηρίου με χρήση πληκτρολογίου (F3).

20180305-1155-7-1496
NUI αναζήτηση στις γραμμές παρ/κού
Στο νέο UI βελτιώθηκε η αναζήτηση στις γραμμές ειδών

20180306-1155-7-1504
Google aps
Διορθώθηκε σφάλμα διασύνδεσης του Soft1 με Google apps.

20180307-1155-7-1545
Login σε ανενεργή εταιρεία
Στο νέο UI σε κάποιες περιπτώσεις επιτρεπόταν η είσοδος σε ανενεργή εταιρεία.

20180307-1155-7-1568
Κινήσεις Ειδών και Υποκ/μα Συναλλασσομένου
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αναδρομή στο υποκατάστημα συναλλασσομένου στις κινήσεις των ειδών.

20180308-1155-1-1577
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - Αριθμός τέκνων
Ενημέρωνεται πλέον σωστά ο αριθμός τέκνων στο αρχείο Αναγγελίας πρόσληψης.

20180308-1155-7-1605
Σχεδιασμός εκτύπωσης
Εμφανιζόταν σφάλμα σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο με φίλτρο τη συμπεριφορά του παραστατικού.

20180309-1155-1-1614
Καρτέλα είδους
Βελτιώθηκε η σειρά εμφάνισης των κινήσεων στις καρτέλες ειδών.

20180309-1155-2-1617
Nέο UI - grid παρ/κών
Στο νέο UI βελτιώθηκε η αναζήτηση στις γραμμές παραστατικών.

20180313-1155-1-1670
Σχεδιασμός προβολής με VB Script
Διορθώθηκε σφάλμα σε σχεδιασμό προβολής με VB script.

20180314-1155-1-1712
Copy from Buffer σε παρ/κό αγοράς με πάγιο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το Copy from Buffer σε παραστατικό αγοράς παγίου.

20180316-1155-1-1786
Χαρακτηρισμός ενέργειας.
Ο eitror Χαρακτηρισμός ενέγειεας στις ενέργειες εργαζομένων δεν λειτουργούσε σωστά, όταν χαρακτηρισμοί ενεργειών ήταν συνδεδεμένοι με περισσότερα από 1 object ενεργειών.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11029

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150907-1155-2-2710
Υπολογισμός πόντων
Προστέθηκε ο "υπολογισμός πόντων" στα παραστατικά πωλήσεων, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι πόντοι του πελάτη που θα προκύψουν.

20170315-1155-7-1161
Ημερολόγια Λογιστικής
Στα οριζόμενα και θεωρημένα ημερολόγια της λογιστικής προστέθηκε το φίλτρο ''υποκαταστήματα'' ώστε να εμφανίζει το υπόλοιπο ανά υποκατάστημα.

20170606-1155-7-2590
Κάρτες bonus
Στη διατύπωση πολιτικών για κάρτες bonus προστέθηκε παράμετρος στο Πεδίο Κλιμάκωση για την αξία πλέον του ΦΠΑ.

20171019-1155-7-4508
Στήλες Γραμμών Φακέλων Υπηρεσιών
Δόθηκε δυνατότητα στις στήλες γραμμών των φακέλους υπηρεσιών να γίνεται προσθήκη των πεδίων αριθμών και ημερομηνιών.

20171114-1155-7-4933
Συναλλαγματικές διαφορές
Σε περίπτωση όπου ο συναλλασσόμενος έχει ίδιο νόμισμα με την εταιρεία και πραγματοποιεί συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα, οι συναλλαγματικές διαφορές εμφανίζονταν και στον νόμισμα του συναλλασσόμενου.

20180129-1155-2-601
Νέο UI - Στήλες γραμμών υπηρεσιών και παγίων
Προστέθηκε η αναζήτηση στις στήλες γραμμών υπηρεσιών και παγίων.

20180129-1155-2-623
Aποστολή email από τις εγκαταστάσεις
Προστέθηκε στο δεξί κλικ του ευρετηρίου των εγκαταστάσεων η δυνατότητα αποστολής email.

20180215-1155-7-1095
"Χειρόγραφο" στην λιανική (ΜΥΦ)
Προστέθηκε στην ενότητα της λιανικής, το πεδίο ''χειρόγραφο'' στην ενότητα της ΜΥΦ.

20180226-1155-7-1306
Καρτέλες χαρακτηριστικών
Στην εκτύπωση "Καρτέλες Χαρακτηριστικών" γίνεται πλέον ταξινόμηση ανά κωδικό και ημερομηνία.

20180228-1155-2-1380
ΤΕΑΥΕΤ - Aρχείο XML
Προστέθηκε στο XML αρχείο του ταμείου ΤΕΑΥΕΤ ο αριθμός διαβατηρίου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170405-1155-2-1508
Default selector πελατών
Σε περίπτωση που είχε τεθεί default selector σε ευρετήριο πελατών με στήλη ''υπόλοιπο πελάτη'', το υπόλοιπο δεν εμφανιζόταν στις ενέργειες του CRM.

20170517-1155-7-2181
Φίλτρο υποκατάστημα οντότητας σε αναλυτικό βιβλίο παγίων
Κατά την καταχώρηση παγίων με οντότητες, δεν ενημερωνόταν σωστά το linenum των οντοτήτων.

20171221-1155-7-5633
Ενημέρωση τιμών πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση τιμών πώλησης από παραστατικό αγοράς.

20180103-1155-1-51
Λογιστικές αποσβέσεις παγίων
Πάγιο με φορολογικές & λογιστικές αποσβέσεις, ύστερα από καταστροφή, εμφάνιζε αναπόσβεστη αξία στις λογιστικές αποσβέσεις.

20180119-1155-7-375
Ευρετήριο αναζήτησης πελατών CRM
Διορθώθηκε σφάλμα με τοπικά & υπολογιζόμενα πεδία σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο πελατών, στην ενότητα του CRM.

20180131-1155-7-700
Ανάλυση σετ ειδών μετά απο μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με set, ο τύπος γραμμής των ειδών (mtrtype) δεν ακολουθούσε τον τύπο του είδους, αλλά είχε τιμή ''κανονικό''.

20180208-1155-1-953
Μισθοδοσία - Έλεγχος άρθρων
Σε client - server περιβάλλον στην εργασία [Ελεγχος άρθρων], δεν εμφανίζονταν τα μήνυματα σφάλματος αλλά το μήνυμα: "Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση!".

20180212-1155-7-1015
Μετασχηματισμός παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών σε διαφορετικό του login υποκαταστήματος.

20180213-1155-7-1039
Τιμή αντικατάστασης
Σε παραστατικό που χρησιμοποιούσε την τιμή αντικατάστασης, σε περίπτωση που άλλαζε η ισοτιμία του παραστατικού, άλλαζε και η τιμή των ειδών στις γραμμές.

20180226-1155-7-1307
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'' με επιλογή ''έως ημερομηνία αναφοράς'' στην εφαρμογή αντιστοιχίσεων.

20180228-1155-1-1379
Περιγραφή χαρακτηριστικού και πολλές εταιρείες
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά, η αλλαγή της περιγραφής ενός χαρακτηριστικού μιας εταιρείας επηρρέαζε την εμφάνιση της περιγραφής του ίδιου χαρακτηριστικού σε άλλη εταιρεία.

20180306-1155-1-1533
Ιστορικό μετασχηματισμών
Διορθώθηκε το ''ιστορικό μετασχηματισμών'' στα παραστατικά.

20180312-1155-1-1657
Ομάδα εταιρειών - Υπολογισμός μισθοδοσίας
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αυτόματη εισαγωγή και τον υπολογισμό μισθοδοσίας σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών.

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11028

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170202-1155-2-458
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Στην εργασία ''Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' προστέθηκε το φίλτρο ''Συμμετοχή ανενεργών''.

20170301-1155-7-909
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Προστέθηκε στην εργασία ''Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ'' ο συνήθης προμηθευτής.

20170522-1155-2-2265
Εκτύπωση ετικετών
Σε ευρετήριο ειδών με ανάπτυξη εναλλακτικών κωδικών προστέθηκε στο δεξί κλικ η επιλογή ''Παραστατικό ετικετών γραμμών''.

20180123-1155-7-476
Κωδικός ανεύρεσης σε φακέλους υπηρεσιών
Προστέθηκε ο κωδικός ανεύρεσης, στις στήλες γραμμών ανταλλακτικών, των φακέλων υπηρεσιών.

20180201-1155-7-727
EDPS POS
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αλλαγές στην παραμετροποίηση του POS της EDPS:
1. Αν δοθεί λάθος τιμή στο ''timeout'' διορθώνεται με το ελάχιστο αποδεκτό.
2. Προστέθηκε το epos_xenta.dll το οποίο ελευθερώνει τη θύρα.


20180207-1155-2-867
Οικονομικά στοιχεία χρέωση/πίστωση
Στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσομένων, στα συγκριτικά στοιχεία, η χρέωση και η πίστωση, αφορούν την χρέωση/πίστωση του έτους μόνο. 

20180213-1155-2-1040
Παρασατικά σύνθεσης με θέση
Σε περίπτωση καταχώρησης παραστατικού αποθήκης που περιλαμβάνει set και δημιουργεί παραστατικό σύνθεσης, τότε εφόσον είναι συμπληρωμένη η θέση αποθήκευσης στο παραστατικό αποθήκης, συμπληρώνεται και στο παραστατικό σύνθεσης (header).

20180228-1155-2-1376
Ιστορικό Αγορών: προσφορές - παραγγελίες
Προστέθηκε στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων των ειδών, check box για τις προσφορές & παραγγελίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170207-1155-1-521
Αlert - ελεύθερα πεδία
Δεν ενεργοποιούνταν Alert από τα ελεύθερα πεδία των ειδών.

20171215-1155-1-5497
Μεταφράσεις σε εργασίες Transfer to other companies
1. Τιμολογιακές πολιτικές
2. Τρόποι πληρωμής συναλλασσόμενων
3. Αντιγραφή τιμών (ειδών) σε άλλες εταιρείες


20180122-1155-7-423
Tasks search
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση Tasks search στο portal.

20180130-1155-1-659
Κανόνας ροής
Διορθώθηκε σφάλμα σε κανόνα ροής, όπου δεν εμφάνιζε όλα τα πεδία στα ΄΄δεδομένα από''.

20180130-1155-7-672
Ευρετήριο με 2 ενότητες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο με 2 ενότητες, με επιλεγμένη την παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20180207-1155-1-908
Προβολή αποτελεσμάτων - Δεκαδικά
Εμφανίζονταν, υπό προυποθέσεις, παραπάνω δεκαδικά σε ορισμένα Μισθολογικά στοιχεία στην προβολή αποτελεσμάτων.

20180208-1155-1-938
Έντυπο Ε5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης)
Εμφανίζεται πλέον το σύνολο μεικτών αποδοχών κατά την αποχώρηση.

20180208-1155-2-937
lib.include και alert
Διορθώθηκε σε alert η χρήση java script με την lib.include.

20180209-1155-7-974
Ομαδοποίηση σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI που εμφανιζόταν κατά την ομαδοποίηση σε ευρετήριο, σε προβολή αποθήκης.

20180212-1155-7-1001
ΜΥΦ - χειρόγραφο
Κατά την αλλαγή πελάτη σε παραστατικό, που είχε διαφορετικά στοιχεία ΜΥΦ, ενημερωνόταν το flag ''χειρόγραφο''.

20180213-1155-1-1037
Outlook Connector
Τα πεδία ''έναρξη'' και ''λήξη'' στις συναντήσεις, δεν ενημερώνονταν σωστά κατά τον συγχρονισμό με Outlook.

20180215-1155-1-1116
Στρογγυλοποίηση σε τιμές κάτω από 1€
Βελτιώθηκε στην εργασία ''Αλλαγή τιμών πώλησης'' η στρογγυλοποίηση τιμών σε ζώνη με αριθμητικά ποσά.

20180215-1155-7-1117
Εκπτ.1(%) συνόλου κατά την Επεξεργασία
Κατά την επεξεργασία παραστατικών, επιλέγοντας μόνο είδη με υπόλοιπο, δεν μεταβάλλεται το ποσοστό της συνολικής έκπτωσης του παραστατικού.

20180220-1155-7-1162
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση ειδών ανά πελάτη'' / στατιστικές πωλήσεων, δεν γινόταν αναζήτηση με τη περιγραφή του είδους.

20180221-1155-1-1213
Υπόλοιπα Είδους Ανά Παρτίδα
Στην εκτύπωση "Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα" δεν ενημερώνονταν σωστά στα στοιχεία της παρτίδας τα αναμενόμενα και τα δεσμευμένα.

20180222-1155-7-1247
ΜΥΦ στις ειδικές συναλλαγές
Στα παραστατικά λοιπών συναλλαγών όταν δεν υπάρχει κίνηση συναλλασσόμενου στον τύπο, κατά την εκτέλεση reupdate ΜΥΦ, το πεδίο ''τύπος (GSISFLG)'' ενημερώνεται ως κενός.

20180223-1155-7-1258
Εκκρεμείς παραγγελίες - Εκκρεμή δελτία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο hyperlink ''πελάτης'' σε ευρετήριο, κατά την επιλογή ''εκκρεμείς παραγγελίες'' ή ''εκκρεμή δελτία''.

20180223-1155-7-1275
Menu επιλογών στο νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI κατά το login με χρήστη ο οποίος δεν είχε κάποιο menu, κατά το δεξί κλίκ ''μενού επιλογών''.

20180225-1155-1-1286
Ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο πωλήσεων, κατά την πολλαπλή επιλογή εταιρειών και τύπων παραστατικών.

20180226-1155-7-1299
ΜΥΦ - Έσοδα έξοδα
Στα παραστατικα εσόδων / εξόδων όταν δεν υπάρχει κίνηση συναλλασσόμενου στον τύπο, κατά την εκτέλεση reupdate ΜΥΦ, το πεδίο ''τύπος (GSISFLG)'' ενημερώνεται ο τύπος της ΜΥΦ ως κενός.

20180226-1155-7-1304
Ομάδες εταιρειών: Ανοιχτά παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, κατά την αναζήτηση χρηματικού λογαριασμού στις γραμμές, στα ανοιχτά παραστατικά.

20180226-1155-7-1309
Μεταφορά πεδίου εγγυήσεων
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης δεν αντιγραφόταν το πεδίο ''Εγγύηση (μήνες)".

20180227-1155-1-1328
Αναζήτηση με active browser στο νέο UI
Διαγράφονται πλεόν τα δεδομένα αναζήτησης με χρήση active browser, σε περίπτωση αλλαγής ευρετηρίου.

20180228-1155-1-1352
Ε11 - Αιτία και ημερομηνία αποχώρησης
Εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση αλλαγής εργασιακής σχέσης

20180301-1155-1-1400
Dialog object
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε dialog object.

20180302-1155-1-1430
Ομάδα εταιρειών: Καταχώριση εργαζόμενου
Κατα την καταχώρηση εργαζομένου σε πολυεταιρική εγκατάσταση εμφανιζόταν μήνυμα [Δεν έχετε συμπληρωσει το πεδίο 'πρόσωπο'].

20180305-1155-1-1481
Αποτελέσματα προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή προϋπολογισμού στα αποτελέσματα προυπολογισμών.

20180212-1155-7-1010
Σφάλμα jscript
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν σφάλματα σε custom με java script.