Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Version 3.10.482.10006

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080721-1155-1-1204 Εκτύπωση σε excel από Αριθμητικούς πίνακες
Η εκτύπωση σε Excel δεδομένων από Αριθμητικούς πίνακες μισθοδοσίας δεν εμφάνιζε τα δεκαδικά

20090316-1155-1-379 Αντιγραφή γραμμής grid σε στοιχεία συμφωνιών
Κατά την αντιγραφή γραμμής στο grid των συμφωνιών και σε περίπτωση που το πεδίο «Ημερομηνία έως» της προηγούμενης γραμμής ήταν κενό , εμφάνιζε στην νέα γραμμή την ημερομηνία '30/12/1899'

20090616-1155-1-710 Εξαγωγή στοιχείων συμφωνιών σε xls
Κατά την εκτύπωση σε Excel των γραμμών κλιμάκωσης σε στοιχεία συμφωνία, γινόταν στρογγυλοποίηση των αριθμών σε ακέραιο

20090707-1155-1-780 Import script σε παραστατικα αποθηκης
Κατά την εισαγωγή παραστατικών αποθήκης μέσω Import Script που ο τύπος τους χρησιμοποιεί [Τιμή λιανικής], εμφανιζόταν το μήνυμα [Το πεδίο οντότητα υπάρχει ήδη]

20090714-1155-1-795 Υπολογισμός με script σε client/server εκτύπωση
Σε πεδίο που υπολογίζεται μέσω script δεν γινόταν υπολογισμός σε κατάσταση client/server.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Version 310.482.10005

Μεταβολές / Προσθήκες / Διορθώσεις

20090701-1155-1-762 Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ σε είδη χωρίς Μ.Μ2
Η προδιαγραφή λειτουργεί ως εξής:
- Εάν υπάρχει συμπληρωμένη ΜΜ2 με αυστηρή σχέση ή αμφίδρομη την πρώτη φορά υπολογίζονται οι ποσότητες βάσει σχέσης
- Εαν υπάρχει ΜΜ2 χωρίς αυστηρή σχέση θα έρθει 1 στην ποσ.2
- Εάν είναι κενή η ΜΜ2, τότε θα έρθει 0

20090515-1155-1-609 Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα πελατών σε βάσεις Oracle
Εμφανιζόταν μήνυμα FIELD FINALDATE NOT FOUND

20090630-1155-1-757 Φύλλο Υπολογισμου Μισθοδοσίας (Ασφ.ημερομίσθια)
Δεν υπολογιζόταν σωστά οι ημέρες αδείας στα ασφαλιστικά ημερομίσθια

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Version 3.10.482.10004

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων) πριν προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
#20090616-2165-2-29 Παραγωγή αρχείου συχρονισμού μέσω windows scheduler (On/off λειτουργία)
Προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης της εργασίας παραγωγής αρχείου συγχρονισμού μέσω windows scheduler.

#20090623-1155-2-735 Λογαριασμός λογιστικής για τις μηχανές πιστωτικών καρτών
Προστέθηκε νέος resolver σύνδεσης με λογιστική στα ταμειακά παραστατικά για τις μηχανές πιστωτικών καρτών


Διορθώσεις σφαλμάτων

#20090512-1155-1-595 Λάθος ενημέρωση της 2ης ποσότητας κατά την παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Κατά την αυτόματη παραγωγή κωδικών ΕΑΝ ειδών με δεύτερη μονάδα μέτρησης, δεν ενημερωνόταν σωστά η ποσότητα.

#20090619-1155-1-727 Εκτύπωση αρχείου xpr από προγενέστερη έκδοση
Διορθώθηκε πρόβλημα με αρχεία xpr προγενέστερων εκδόσεων τα οποία δεν ήταν εκτελέσιμα από πρόσφατες εκδόσεις

#20090626-1155-1-752 Error στην εκτύπωση Κατάσταση Λογιστικής Πωλήσεων
Σε βάσεις Oracle, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την εκτύπωση της Κατάστασης Λογιστικής Πωλήσεων

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Version 3.10.481.10003

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

#20090525-1155-2-634 Εξαίρεση Α/Χ απο τον έλεγχο των τύπων των παραστατικών
Προστέθηκε flag στα στοιχεία Α/Χ ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης του από έλεγχο υπολοίπων (γραμμής - συνόλου)

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Version 3.10.481.10001

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων) πριν προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090602-1155-2-660 Εκτύπωση Crystal με .net SDK xSupport.ExecS1Command()
Βελτιώθηκε η προσαρμογής της διάστασης σε παράθυρο εκτυπωτικού τύπου Crystal

20090605-1155-2-685 Πεδία σχετικών παραστατικών
Προστέθηκαν τα πεδία σχετικών παραστατικών στο browser της Λιανικής

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080602-1155-1-869 Εκτύπωση Intrastat αφίξεων
Όταν υπήρχε η ίδια περιγραφή αλλά διαφορετική σύντμηση σε κωδικό Intrastat είδους, η εκτύπωση ομαδοποιούσε σε έναν κωδικό όλες τις ποσότητες.

20080818-1155-1-1284 Μη εμφάνιση στοιχείων S/N στη διαχείριση ειδών
Βελτίωση σε προσαρμογή ύψους προβολών για την σωστή εμφάνιση των πεδίων σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκατάστασης Soft1.

20090429-1155-1-551 Ενημέρωση κοστους πωληθέντων
Δε λειτουργούσε η εργασία ενημέρωση κόστους πωληθέντων όταν υπήρχαν είδη με χαρακτηριστικά.

20090525-1155-1-637 Σχετικά έγγραφα παγίων
Δεν εμφανιζόταν τα σχετικά έγγραφα στο αρχείο παγίων

20090526-1155-2-638 Εγκαταστάσεις
Δεν εμφανιζόταν τα σχετικά έγγραφα στις εγκαταστάσεις

20090526-1155-1-642 QView καρτέλες
Δεν εμφανιζόταν ο τίτλος της εκτύπωσεις QlikView στο tab των ενεργών εργασιών

20090529-1155-1-650 Συνοπτική Κατάσταση Λογιστικής Πωλήσεων
Εμφανιζόταν σφάλμα ORA 00904 ISNULL:Invalid Identifier σε βάσεις ORACLE 10G

20090602-1155-1-662 Προτεινόμενος λογαριασμός γραμμής σε μεταβίβαση αξιόγραφου
Ο χρηματικός λογαριασμός που προτείνεται στη γραμμή κατά τη μεταβίβαση εισπρακτέου πελάτη σε πιστωτή δεν συνδεόταν με το αξιόγραφο - προτεινόταν ο λογαριασμός που βρίσκεται παλαιότερο αξιόγραφο με τον ίδιο κωδικό

20090602-1155-1-667 Λάθος αξία υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης
Όταν υπήρχαν αντιστοιχήσεις με παραστατικά συμψηφισμών εμφανιζόταν λάθος αξία υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης με εφαρμογή αντιστοιχήσεων

20090602-1155-1-669 Eξόφληση αξιογράφων
Όταν έχει προηγηθεί μερική εξόφληση του σε προηγούμενη κίνηση, δεν πρότεινε την ανεξόφλητη αξία αλλά τη συνολική αξία του αξιογράφου

20090604-1155-1-677 Εγγραφές με &SELRECS
Σε import script που χρησιμοποιούσε τη συνάρτηση &SELRECS και μεγάλο αριθμό εγγραφών το query αποτύγχανε.

20090608-1155-1-695 Μέσος χρόνος αποπληρωμής
Ο υπολογισμός του αριθμοδεικτή μέσος χρόνος αποπληρωμής δεν λάμβανε υπ'όψιν την εξαίρεση από αριθμοδείκτες που είχε οριστεί κατά την αντιστοίχηση

20090609-1155-1-698 Μηδενική αξία σε ξένο νόμισμα σε ταμειακά & ανοικτά παραστατικά
Προστέθηκε έλεγχος για την επανεκτέλεση του υπολογισμού γραμμής κατά την καταχώρηση του ταμειακού παραστατικού.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

What's new 22.05.09 - 01.06.09

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

20090518-1155-2-611 Δικαιώματα χρηστών σε διαγραφή μέσα από Ημερολόγια
Τα δικαιώματα χρηστών ισχύουν πλέον και για τις εγγραφές μέσα από τα Ημερολόγια.

20090521-1155-2-626 Αυτόματη Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Η αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων λειτουργεί μόνο για προγενέστερες και όχι μεταγενέστερες εγγραφές

20090522-1155-2-629 Αρχείο Τράπεζας για πληρωμή εργαζομενων μεσω Probank
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργία αρχείου τράπεζας για πληρωμή εργαζομενων μεσω Probank

20090529-1155-1-652 Αρχείο εντύπων (xad files)
Το xad αρχεία που δημιουργούνται από συνεργάτες θα πρέπει να δηλώνονται στο custacndocs.ini και οχι στο acndocs.ini.

20090529-1155-2-653 Κωδικοί custom εντύπων (xad files)
Οι διαθέσιμοι κωδικοί για τα αρχεία εντύπων που δημιουργούνται από συνεργάτες ξεκινάνε από 10001 (>10000)

20090601-1155-1-654 LiveUpdate & Internet Explorer 8

Υποστηρίζεται πλέον η λειτουργία του Live Update και των υπόλοιπων Services σε περιβάλλον Internet Explorer 8.


Διορθώσεις Σφαλμάτων

20090528-1155-1-647 Ημερομηνία λήξης σε ενέργεια
Όταν σε καταχώριση ενέργειας γινόταν διαγραφή της ημερομηνίας λήξης, στη βάση η ημερομηνία σωζόταν ως '31/12/1899'

20090529-1155-1-648 Εκτύπωση μηχανογραφημένου Ισοζύγιου
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της εκτύπωσης αρχείου Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου σε περιβάλλον SAAS και client/server

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

What's new 08.05.09-21.05.09

Μεταβολές/ Προσθήκες προδιαγραφών

20090511-1155-2-591 Επιμερισμός προβλέψεων σε κέντρα κόστους
Κατά τον υπολογισμό των προβλέψεων μισθοδοσίας, ελέγχεται ο πίνακας PRDCOSTSNTR, για την περίπτωση που ο χρήστης έχει μεταβάλλει τα κέντρα κόστους της κανονικής μισθοδοσίας σε μια τακτική περίοδο, ώστε η κατανομή της πρόβλεψης να γίνεται σε αυτά τα κέντρα κόστους.

20090513-1155-1-599 Ακύρωση Άρθρων ανάλυσης
Προστέθηκε επιλογή στο διάλογο της εργασίας για να αγνοείται η παράμετρος 'Αυτόματη αναλ. άρθρων'


Διορθώσεις σφαλμάτων


20081010-1155-1-1471 Στοιχεία ανά προμηθευτή -τελ.τιμή αγοράς σε είδος
Εάν κάποιο είδος είχε χαρακτηριστεί ως "εγγυοδοσία", τότε κατά την αγορά του και ενώ στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί ότι χρησιμοποιεί τελ.τιμή αγοράς προμηθευτή, δεν ενημερωνόταν το grid στοιχεία ανά προμηθευτή με την τιμή αγοράς.

20090402-1155-2-447 Εκτύπωση Αρχείων XPR από έκδοση παλαιότερη της 209
Δεν διαβαζόταν από τις εκδόσεις 209 & 310 τα XPR αρχεία που είχαν εξαχθεί από παλαιότερες της 209 εκδόσεις

20090410-1155-1-482 Πρόβλημα στο control χρόνου
Σε περίπτωση που άλλαζε ο χρόνος με χρήση του button και του menu ωρών που εμφανίζει, δεν αποθηκευόταν η αλλαγή.

20090427-1155-1-533 Οθόνες εργασίας
Εάν επιλεγόταν ακύρωση σε κάποια εργασία, ο δείκτης του ποντικιού άλλαζε και δεν μπορούσε να κλείσει η οθόνη.

20090507-1155-1-572 Πρόβλημα σε αντιστοίχιση παραστατικών
Σε περίπτωση αντιστοίχησης παραστατικών με διαφορετικά νομίσματα - τοπικό / συναλλασσομένου - εμφανιζόταν λάθος ακάλυπτη αξία (τοπικού νομίσματος αντί νομίσματος συναλλασσομένου).

20090518-1155-1-615 Σενάρια μεταφοράς -Open Item
Διορθώθηκε πρόβλημα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή εγγραφών Opitem με χρήση σεναριών μεταφοράς.Το θέμα εμφανιζόταν διότι δεν ενημερωνόταν η ημερομηνία μεταβολής στον OPITEM κατά την αντιστοίχηση- ημερομηνία εισαγωγής στον opitem δεν υπάρχει άρα δεν πρέπει να συμπληρώνεται. Θα λειτουργεί σωστά η εξαγωγή για τις εγγραφές που έχουν αντιστοιχισθεί με τη έκδοση που περιέχει τη διόρθωση και μετά (όχι τις προγενέστερες)